U verklaart zich, als gebruiker van deze website, akkoord met de inhoud van deze disclaimer.
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Uiteraard hebben we al het nodige gedaan om de informatie op juistheid te controleren, maar ondanks deze constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wij kunnen nooit direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor alle gevolgen die op welke wijze dan ook voortvloeien uit het gebruik van deze website, van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.
Wij behouden ons het recht voor alle informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.
Intellectueel eigendom
Deze website met alle onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens, behoren toe aan de eigenaar van de website. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever van de website. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het kan voorkomen dat er gebruik is gemaakt van afbeeldingen van derden. Voor het gebruik hiervan hebben wij toestemming verkregen door het aankopen van de afbeeldingen of door het vrijwillig ter beschikking stellen door de rechthebbende op het auteursrecht.
Links
Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover wij als uitgever van deze website geen zeggenschap of controle heeft. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites. Tevens zijn wij  niet op de hoogte van de wijze waarop deze websites om gaan met wet op de persoonsregistratie
Privacy
Wij verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website worden wel verzameld. Leest u meer hierover in onze privacyverklaring.
Heeft u vragen of komt u onjuistheden tegen, dan stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt via het contactformulier of per e-mail.